Činnosť

- obchodná činnosť v oblasti nákupu a predaja drevnej hmoty, výrobkov piliarskej výroby
- vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti lesníctva
- lesníctvo včítane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
- terénne úpravy a ošetrovanie ozelenených plôch, výrez nežiadúcich drevín
- výroba a predaj sadbového materiálu
- ochrana stromkov proti škodcom
- sprostredkovanie obchodu v oblasti poľovníctva