Cenník - listnaté sortimenty

Ponukový cenník surového dreva

Listnaté sortimenty k 1. 4. 2016

Výrezy 1. triedy akosti

Hr. stúpania DB, BH CR BK JS JV LP, JL TP, VR, OS AG HB BR OR, CS ost. tvrd. ost. mäkké
3                       - -
4                       - -
5                       - -
6                       - -

 

Výrezy 2. triedy akosti

Hr. stúpania DB, BH CR BK JS JV LP, JL TP, VR, OS AG HB BR OR, CS ost. tvrd. ost. mäkké
2 150,00 - 50,00 80,00 150,00  48.00 45,00    45,00  50,00  50,00 120,00 -
3 200,00 - 80,00 160,00 160,05  70,00  60,00    70,00 87,00 210,00 135,00 -
4 230,00 - 90,00 170,00 200,00  80,00  60,00    80,00  95,00  230,00 140,00 -
5 266,00 - 95,00 200,00 240,00  85,00  60,00    90,00  105,00  250,00 140,00 -
6 280,00 - 100,00 200,00 240,00  90,00  60,00    100,00  110,00  280,00 140,00 -

Výrezy 3.A. triedy akosti

Hr. stúpania DB, BH CR BK JS JV LP, JL TP, VR, OS AG HB BR OR, CS ost. tvrd. ost. mäkké
1                          
2a   90,00 - 54,00 62,00 75,00 45,00 47,00 - 45,00 45,00 45,00 45,00  
2b   95,00 - 56,00 64,00 80,00 50,00 47,00 - 50,00 50,00 55,00 55,00  
3 145,00 - 70,00 90,00 100,00 65,00 55,00 - 53,00 54,00 110,00 63,00  
4 154,00 - 72,00 100,00 105,00 70,00 56,00 - 53,00 54,00 130,00 70,00  
5 155,00 - 72,00 100,00 105,00 73,00  56,00 - 53,00 54,00 140,00 70,00  
6 155,00 - 73,00 100,00 110,00  75,00  56,00 - 53,00 54,00 150,00 70,00  

Výrezy 3.B. triedy akosti

Hr. stúpania DB, BH CR BK JS JV LP, JL TP, VR, OS AG HB BR OR, CS ost. tvrd. ost. mäkké
1 60,00 - 50,00 57,00 54,00 44,00 45,00 - 44,00 44,00 44,00 44,00  
2a 88,00   52,00 54,00 70,00 44,00 46,00   44,00 44,00 44,00 44,00  
2b 95,00   53,00 60,00 71,00 48,00 46,00   49,00 48,00 49,00 50,00  
3 120,00   58,00 69,00 85,00 56,00 50,00   50,00 51,00 90,00 55,00  
4 125,00   60,00 42,00 90,00 58,00 50,00   50,00 51,00 100,00 60,00  
5 125,00   61,00 82,00 90,00 60,00 50,00   50,00 51,00 115,00 65,00  
6 125,00   62,00 83,00 91,00 60,00 50,00   50,00 51,00 120,00 70,00  

Výrezy III.C triedy akosti

DB, BH 80,00
BK 50,00
JS 58,00
JV 53,00
HB 47,00
CR 60,00
BR 48,00
OS 45,00
LP,JL 45,00
OST.TV. 45,00

Vlákninové a ost.priem.drevo

LVD eur/m3
BK, JS, JV, HB 42,00
DB, CR.AG 41,00
OS, BR 30,00
ost. mäkké 31,00

Palivové drevo

  eur/m3
tvrdé 45,00
mäkké 35,00

 

 Samovýroba listnatého paliva:  10,00 €/prm - hrúbie, 5,00 €/prm - tenčina