Cenník - ihličnaté sortimenty

Ponukový cenník surového dreva

Ihličnaté sortimenty k 1. 4. 2016

Výrezy I.triedy akosti

Hr. stúpania sm bo smc jd
3        
4        
5        
6        

Výrezy II.triedy akosti

Hr. stúpania sm bo smc jd
2  84,00 74,00 79,00 81,00
3  96,00 87,00 109,00 90,00
4  100,00 90,00 115,00 95,00
5  104,00  92,00  125,00  101,00
6  104,00 95,00 125,00 101,00

Výrezy III.A triedy akosti

Hr. stúpania sm, jd bo smc
1 60,00 52,00 52,00
2 80,00 59,00 72,00
3 84,00 64,00 72,00
4 85,00 65,00 75,00
5 85,00 65,00 75,00
6 85,00 65,00 75,00

Výrezy III.B triedy akosti

Hr. stúpania sm, jd bo smc
1 60,00 50,00 51,00
2 76,00 55,00 62,00
3 79,00 62,00 65,00
4 80,00 62,00 65,00
5 80,00 62,00 67,00
6 80,00 62,00 67,00

Výrezy III.C triedy akosti

sm, jd 56,00
bo 47,00
sc 48,00

Stĺpové výrezy a stĺpovina smrek, jedľa

Hr. ča. v cm dĺžka v m v kô. eur/m3 odk. eur/m3
11 až 25 5 až 9 56,00 -
11 až 25 10 až 15 60,00 -

Žrde ihličnaté smrek

Tr. stup. hr. v cm dĺžka v m eur/m3
1 7 a 8 6+ 35,00
2 9 a 10 8+ 35,00
3 11 až 13 9 až 12 36,00
4 11 až 13 12 až 15 38,00

Žrde ihličnaté borovica

Tr. stup. hr. v cm dĺžka v m eur/m3
1 7 a 8 6+ 31,00
2 9 a 10 8+ 32,00
3 11 až 13 9 až 12 36,00
4 11 až 13 12 až 15 36,00

Banské ihličnaté drevo - smrek, jedľa

  dĺžka v m eur/m3
v kôre 1 až 3,90 56,00
v kôre 4 až 7 60,00
odkoren. 1 až 3,90 69,00
odkoren. 4 až 7 75,00

Vlákninové a ost. priemyselné drevo

IVD eur/m3
sm, jd 30,00
bo, bc 30,00
sc 30,00

Drevo na výrobu drevoviny (suchá)

sm, jd 47 eur/m3

Palivové drevo: sm, jd, sc, bo - 25,00 eur/m3

Samovýroba - ihličnaté palivo -  5,00  €/ prm - hrúbie, 3,00  €/prm - tenčina